top of page

Acerca de

Team Meeting

Sağlık Çalışanları için Bilgilendirme

Nöroloji hizmetlerine başvuran veya nörolojik/nöropsikiyatrik tanı alan danışanlarımızın doktorlar, hemşireler, fizyoterapistler, dil ve konuşma terapistleri, ergoterapistler ve diyetisyenler başta olmak üzere geniş bir sağlık takımıyla çalışabileceğinin farkındayız.  

 

Danışanların fiziksel ve psikolojik iyilik halini gözetmek için, multidisipliner ve bütüncül bir tedavi anlayışının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Danışanların tedavi süreçlerinde nöropsikolojik faktörler önemli bir rol oynar: Bireylerin kişisel ve sağlıkla ilgili geliştirdiği inançları, bilişsel işlevleri, duygu durumları ve davranışları tanı, tedavi, ve rehabilitasyon sürecinin etkinliğini belirleyen önemli unsurlardır.  

Bireylerin tanı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini en etkin şekilde yürütebilmeleri önceliğimizdir. Bu nedenle Nörolojik/Nöropsikiyatrik tanı gruplarıyla çalışan sağlık görevlileriyle açık iletişime dayalı, multidisipliner iş ilişkileri yürütmeyi önemsiyoruz. Farklı disiplinler birlikte çalıştığında, danışanların daha iyi klinik kazanımlar elde edebileceğine inanıyoruz.

Eğer birlikte çalıştığınız bir bireyin, nöropsikoloji hizmetlerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız ve kliniğimize yönlendirme yapmak istiyorsanız bize ulaşın. Nöropsikolojik Değerlendirme ya da Psikoterapi hizmetlerimizin faydalı olup olmayacağını (gizlilik ilkeleri çerçevesinde ve tanıtıcı kişisel bilgiler paylaşılmadan) görüşebilir ve kişi için en uygun yönlendirmeyi yapmanıza yardımcı olabiliriz. 

 

Eğer birlikte çalıştığınız kişinin tanısı konmuş ya da şüphelenilen bir Nörolojik rahatsızlığı yoksa, ancak hizmetlerimizden yararlanabileceğini düşünüyorsanız, yine sizinle görüşüp yönlendirmenin uygunluğunu değerlendirmekten memnuniyet duyarız.

İletişim Bilgilerimiz

0533 841 31 84

bottom of page