top of page

Nöropsikolojik (Bilişsel) Değerlendirme

Nöropsikolojik Değerlendirme nedir?

Bazı nörolojik tanılarda, sinir sistemi ve beyinde meydana gelebilecek hasar ya da değişimler nedeniyle kişilerin bilişsel işlevleri etkilenebillir. Bilişsel işlevler, bireylerin bellek, dikkat, dil işlevleri, yönetici işlevler ve görsel-uzamsal işlevler gibi fonksiyonları içerir. Nöropsikolojik değerlendirme, alanında uzman psikologların, bilişsel işlevleri yapılandırılmış, standardize edilmiş ve güvenilir şekilde değerlendirmesini sağlar.

 

Nöropsikolojik değerlendirme sayesinde bireylerin bilişsel süreçlerindeki güçlü ve zayıf yanlar, dile getirdikleri bilişsel problemler çerçevesinde değerlendirilir. Bu, kişinin testlerde gösterdiği performansı, kişiyle aynı yaş ve eğitim aralığında bulunan standardize normlarla karşılaştırma yoluyla yapılır.

Nöropsikolojik Değerlendirme ne zaman gereklidir?

Nöropsikolojik değerlendirme çeşitli nedenlerle gerekli olabilir. Genellikle bilişsel işlevleri etkileyebilecek Nörolojik bir olay yaşandıktan sonra (örn kafa travması, inme vs) veya danışanlar (veya aileleri) bilişsel işlevlerinde bir değişim hissettiği ve bu değişim kişinin günlük yaşamını etkilemeye başladığı zaman bir doktor (genellikle bir Nörolog, Nöropsikiyatrist ya da Psikiyatrist) tarafından nöropsikolojik değerlendirme için yönlendirilebilir ya da kişiler kendileri nöropsikolojik değerlendirme için başvuru yapabilir.

Nöropsikolojik değerlendirme farklı şekillerde yardımcı olabilir:

  • Yönlendirme yapan doktorun ayrıştırıcı tanıya erişmesine yardımcı olabilir (örn. demans ve benzeri tanı süreçlerinde);

  • Beyin ve sinir sistemini etkileyen bir olayın ardından bilişsel işlevlerde bir değişim olup olmadığını ortaya çıkarabilir;

  • Bireylerin bilişsel performansının ileride değişeceği öngörülen durumlarda, daha sonra karşılaştırma yapılabilecek bir temel düzeyin saptanmasında yardımcı olabilir;

  • Bilişsel işlevlerin kişiye özel profiline dayanarak, bilişsel süreçlerdeki güçlü ve zayıf yanlar öğrenilebilir;

  • Günlük yaşamda bilişsel performansı desteklemek için bireysel strateji planı geliştirilmesinde ya da kişiler için uygun rehabilitasyon programları oluşturulmasına yardımcı olabilir.

Kliniğimizde, bireylerin ihtiyaçlarına en uygun olacak şekilde nöropsikolojik değerlendirme hizmeti sunmaktayız. 

Nörolojik tanısı nedeniyle bilişsel problemler yaşayan ve nöropsikolojik değerlendirme hizmetimizden yararlanmak isteyen bireylerin başvuruları, klinik uygunluk çerçevesinde değerlendirilmektedir.

 

Buna göre, kişinin şikayetleri ve sağlık bilgileri doğrultusunda, nöropsikolojik değerlendirme yapılmadan önce medikal bir hekime yönlendirilebilirsiniz. Bu, bilişsel süreçlere etki edebilecek çeşitli diğer sağlık sorunlarının araştırılması ve nöropsikolojik değerlendirmenin klinik olarak uygun bir soruyu yanıtlayabilmesi açısından önemlidir. 

bottom of page