top of page

Değerlerimiz

Psikoloji mesleğinin gizlilik ve evrensel etik değerleri, klinik pratiğimizin temelini oluşturmaktadır. Danışanlarımıza kendilerini ifade edebilecekleri güvenli bir alan sunmak, danışanlarımızla iş birliği içerisinde çalışarak, kişisel ihtiyaç ve hedeflerini gözetmek önceliğimizdir.

 

Kliniğimizde, yaş, dil, ırk, renk, etnik köken, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim, eğitim durumu , engellilik ve dini inanç farklılığı gözetmeksizin hizmet sunmak çabasındayız. Bu çabanın etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için, özgürlük ve eşitlik hakları, ayrımcılık, sistemik baskı mekanizmaları, jenerasyonel ayrıcalık gibi konularda kendimizi devamlı olarak geliştirmeye ve bu konularda kendi duruşumuzu düzenli olarak gözden geçirmeye önem veriyoruz. 

Hizmetlerimiz hakkında danışanlarımızdan yapıcı geri-bildirim almak ve bu sayede servisimizi daha ileriye taşımak bizim için önemlidir. Bu nedenle düzenli olarak danışanlarımıza (isterlerse tamamen isimsiz olabilecek şekilde) geribildirimlerde bulunabilmeleri için fırsat yaratmaya özen gösteriyoruz. 

Image by Mariah Hewines
bottom of page