top of page

NeuroMind'a Hoşgeldiniz!

NeuroMind, Kıbrıs’ta Nörolojik bir tanı almış ya da semptomları Nörolojik bir tanı çerçevesinde değerlendirilmekte olan yetişkinlere, nöropsikoloji hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuştur.

Nöropsikoloji, insan beyni ve davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen, psikoloji biliminin bir alt dalıdır. Klinik uygulamada, nöropsikoloji konusunda eğitim almış uzman psikologlar, bireylerin çeşitli nedenlerle yaşayabileceği bilişsel ve psikolojik problemleri değerlendirip, kişiye uygun nöropsikolojik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri uygularlar.

Nörolojik bir tanıyla yaşamanın getirebileceği fiziksel, bilişsel ve duygusal zorlukların farkındayız. Yeni bir tanının getirebileceği endişe ve zorlukların yanında; zaman içinde değişim gösteren bir tanıyla yaşamanın da yaratabileceği zorlukların bilincindeyiz. Kişilerin aldıkları tanıdan ibaret olmadığını, kişinin yaşam deneyimlerinin hastalık sürecine etki edebildiğini, bu nedenle nöropsikoloji hizmetlerinin bütüncül ve kişi-odaklı bir yaklaşımı içermesi gerektiğine inanıyoruz.

  • Danışanlarımıza zorlu yaşam deneyimlerini anlamlandırabilecekleri bir alan yaratmak,

  • Yaşadıkları psikolojik ve/veya bilişsel problemler hakkında bilgi ve farkındalığını artırmak,

  • Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde psikolojik destek sunmak ve

  • Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine nöropsikolojik görüş ve önerilerle katkı koymak öncelikli amaçlarımızdır.

 

Bu amaçlarımız doğrultusunda kliniğimizde Psikolojik Destek ve Nöropsikolojik (Bilişsel) Değerlendirme hizmetleri verilmektedir. 

Hizmetlerimiz

Therapy
_edited_edited.jpg

Psikoterapi, bireylerin nörolojik bir tanıyla yaşarken karşılaşabilecekleri zorlayıcı yaşam deneyimlerini anlamlandırmalarına, olası psikolojik sıkıntılara çözüm bulmalarına ve sağlık problemlerine rağmen kendileri için anlamlı olan bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olur.

Nörolojik rahatsızlık veya hasar sonucu beyindeki bilişsel işlevlerde değişim gözlemlenebilir. Nöropsikolojik değerlendirme, bireylerin bellek, dikkat vb. gibi bilişsel işlevleriyle ilgili şikayetlerini ölçmeye ve değerlendirmeye yardımcı olur.

İletişim

Gürsel Apt, Daire 6, Sakarya Sokak

Köşklüçiftlik, Lefkoşa, Kıbrıs

0533 841 31 84

bottom of page